ოპერატიული მართვის ცენტრი

ინტერსექიურითი-ჯორჯიას ოპერატიული მართვის ცენტრის მეშვეობით ჩვენს ოპერატორებს გააჩნიათ შესაძლებლობა გარდა ვიდეო სათვალთვალო კამერებისა და სიგნალიზაციის მონიტორინგის, ასევე აკონტროლონ უსაფრთხოების ინტეგრირებული სისტემები

მონიტორინგის სამსახური

ინტერსექიურითი-ჯორჯიას მონიტორინგის სერვისის სარგებლობით დამკვეთი თავს იგრძნობს უსაფრთხოდ 24/7-ზე. ოპერატიულ ცენტრში დამონტაჟებული უახლესი და თანამედროვე ტექნოლოგიების საფუძველზე, ოპერატორებს ეძლევათ შესაძლებლობა, დამკვეთის ობიექტზე დისტანციურად აკონტროლონ სხვადასხვა სახის უსაფრთხოების ინტეგრირებული სისტემები. ობიექტის ცენტრალიზებული კონტროლი და მონიტორინგი დამკვეთისათვის ყველაზე ეფექტური და ეკონომიური საშუალებაა მზრდადი გამოწვევების აღმოსაფხვრელად.

ინტერსექიურითი-ჯორჯია კლიენტს სთავაზობს შემდეგი სახის უსაფრთხოების სისტემების მუდმივ და დისტანციურ მონიტორინგს:

 • icon
  ვიდეო სათვალთვალო სისტემები;
 • icon
  დაინტერესების ობიექტის ძებნა არსებულ „შავ“ და თეთრ ბაზებში;
 • icon
  თანამშრომელთა სამსახურში გამოცხადება, მათი გადაადგილება ობიექტის ტერიტორიაზე;
 • icon
  დაშვების კონტროლის სისტემები (ბიომეტრიული, რადიო სიხშირის იდენტიფიკაცია, პერსონალური საიდენტიფიკაციო კოდი);
 • icon
  დაცვითი სიგნალიზაცია და საგანგაშო ღილაკი;
 • icon
  GPS მოწყობილობების მუდმივი და დისტანციური კონტროლი.