საცალო უსაფრთხოება

ინტერსექიურითი-ჯორჯიას კერძო გამომძიებლებს გააჩნიათ მდიდარი საგამოძიებო გამოცდილება. წლების მანძილზე, მათ ჩატარებული აქვთ არაერთი მასშტაბური გამოძიება კერძო და საჯარო პირთათვის და გააჩნიათ ის უნარ-ჩვევები, რომლებიც საჭიროა კომპლექსური გამოძიებების განსახორციელებლად

საიდუმლო მყიდველი

ინტერსექიურითი-ჯორჯიsecret-shopperას საიდუმლო „მყდიველის“ სერვისით სარგებლობის შემთხვევაში, დამკვეთი შეძლებს უკეთ გაერკვეს საკუთარი ბიზნესის შიდა ოპერაციებითა და ქვედა რგოლების მხრიდან რამდენად კეთილსინდისიერად ხდება ფუნქცია-მოვალეობების შესრულება. მას მიეცემა შესაძლებლობა მიიღოს ინფორმაცია თანამშრომელთა ქცევის, სერვისის ხარისხის, გაყიდვების პროცესებისა და ბიზნეს ოპერაციების შესახებ. ჩვენ მოუთმენლად ველით კლიენტის სერვისისა და „შოპინგ“ გამოცდილების რეალური სურათის გამომჟღავნებას, ამიტომაც ვაგზავნით საჭირო ხალხს, საჭირო ადგილზე იმ ფაქტების დროულად მოპოვების მიზნით, რომლებიც უკავშირდება მომხმარებელს, ბიზნესსა და თანამშრომლების ურთიერთობას. შეგიძლიათ გვენდოთ, რომ ინტერსექიურითი-ჯორჯია თქვენს ორგანიზაციაში ეფექტურად განახორციელებს კვალიფიციური, საიდუმლო მომხმარებლის ჩანერგვას და მოახდენს ობიექტურ დაკვირვებას ზემოაღნიშნულ ასპექტებზე. ჩვენ გვჯერა, რომ ოპერაციების ხარისხის გაუმჯობესება იწყება „ენდე, მაგრამ შეამოწმე“-ს პრინციპით. ჩვენმა კვალიფიციურმა სპეციალისტებმა ზუსტად იციან კომერციულ დაწესებულებაში პერფორმანსის საკვანძო ინდიკატორები, მათ შორის მომსახურების სერვისი (როგორი სალმიანები არიან თანამშრომლები მომხმარებლების მიმართ),  მერჩენდაიზინგი (სწორად მიუთითებენ თუ არა საქონელზე სიახლეებსა და შეთავაზებებს თანამშრომლები მომხმარებლებს) და უსაფრთხოება (საქონლის დაკარგვის პრევენცია).

ინტერსექიურითი-ჯორჯია დამკვეთს სთავაზობს საიდუმლო მყიდველის შემდეგ სერვისებს:

 • icon
  მომხმარებელთა მონიტორინგი;
 • icon
  მომსახურების ხარისხი;
 • icon
  პარალელურ ბაზარზე ვაჭრობა;
 • icon
  საცალო ობიექტზე ქურდობის შიდა ფაქტების გამოვლენა.
საწყობის დეტექტივი
ინტერსექიურითი-ჯორჯიას საწყობის დეტექტივის სერვისით სარგებლობის შემთხვევაში, დამკვეთი შეძლებს საწყობსა და მაღაზიაში ქურდობის ფაქტების თავიდან აცილებას და დაუდევარ თანამშრომელთა დროულ იდენტიფიცირებას. საწყობის დეტექტივებს შესწევთ უნარი მოახდინონ მიწოდების პროცესში საქონლის დაკარგვის პრევენცია, სხვადასხვა კონტროლის მექანიზმების დანერგვით, მათ შორის საკონტროლო მიწოდებითა და ავტომანქანის დათვალიერებით. საწყობის დეტექტივები ობიექტზე წარმოდგენილნი იქნებიან სამოქალაქო ფორმით, რეგულარულ თანამშრომლებად, რომლებიც დააკვირდებიან შედარებით მოწყვლად განყოფილებებს სადაც საქონლის დაკარგვის ალბათობა საგრძნობლად მაღალია და დამკვეთს მიაწვდიან რჩევებს, თუ როგორც შეიძლება მოხდეს მსგავსი ფაქტების თავიდან აცილება. მაღაზიის დეტექტივის მიერ ობიექტზე აქტიური დაკვირვება ამცირებს ქურდობის შესაძლებლობას, როგორც მომხმარებლის, ასევე თანამშრომლის მხრიდან. დამკვეთის მოთხოვნის შესაბამისად, დეტექტივს ამავდროულად აქვს შესაძლებლობა სხვადასხვა ტექნიკური საშუალებებით შეამოწმოს, როგორც თანამშრომლები სამსახურიდან გასვლამდე, ასევე საწყობისათვის მიწოდებული პროდუქტები. უკიდურესად მნიშვნელოვანია, რომ მაღაზიის დეტექტივის საქმიანობა იყოს შეუმჩნეველი და არ შექმნას არანაირი საეჭვო გარემოება.