უსაფრთხოების პერსონალი

ინტერსექიურითი-ჯორჯიას ცოცხალი ძალით დაცვას საქართველოში ენდობა არაერთი ლიდერი კომერციული, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაცია

ცოცხალი ძალით დაცვა

ინტერსექიურითი-ჯორჯიას ცოცხალი ძალით დაცვის თანამშრომლები შერჩეულნი არიან პოტენციური კლიენტის მოთხოვნისა და დასაცავი ობიექტის საჭიროებებიდან გამომდინარე. კომპანიას მიაჩნია, რომ ცოცხალი ძალით დაცვის უზრუნველყოფა არის უნიკალური ტიპის სერვისი, რომელიც აუცილებლად მორგებული უნდა იყოს დამკვეთის ინდივიდუალურ მოთხოვნებზე. ინტერსექიურითი-ჯორჯიას დაცვის თანამშრომლებს გააჩნიათ სამართალდამცავ ორგანოებში თუ თავდაცვის სისტემაში მუშაობის მინიმუმ ორ წლიანი გამოცდილება. გავლილი აქვთ სათანადო ტრეინინგები ძალის გამოყენების დე-ესკალაციაში, მათ შორის თუ როგორ იმოქმედონ სტრესულ გარემოში და გადაჭრან ფორსმაჟორული სიტუაციები არაძალადობრივი ტაქტიკის, კერძოდ ვერბალური უნარჩვევების გამოყენებით.

Image module

ინტერსექიურითი-ჯორჯიას დაცვის თანამშრომლები აკმაყოფილებენ შემდეგი ტიპის სტანდარტებს:

 • icon
  სსიპ დაცვის პოლიციის მიერ ლიცენზირებული;
 • icon
  სპეციალურად გადამზადებული;
 • icon
  შსს საინფორმაციო ბაზებში სრულყოფილად შემოწმებული ნასამართლეობაზე და ნარკოტიკულ საშუალებებზე;
 • icon
  კონკურსის წესით მიღებულნი;
 • icon
  კარიერული განვითარებისა და თანმიმდევრული ზრდის მხარდაჭერით;
 • icon
  ინტერსექიურითი-ჯორჯიას ცოცხალი ძალით დაცვის სერვისს ენდობა საქართველოში მოქმედი მრავალი კომერციული თუ საერთაშორისო ორგანიზაცია.

უსაფრთხოების უზრუნველყოფა შემდეგი ტიპის ობიექტებისათვის:

 • icon
  კომერციული, საოფისე შენობა-ნაგებობები და საწარმო ობიექტები;
 • icon
  საავადმყოფოები და ჯანდაცვის ორგანიზაციები;
 • icon
  საგანმანათლებლო დაწესებულებები, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების ოფისები;
 • icon
  რელიგიური და კულტურული ღონისძიებების ცენტრები;
 • icon
  სავაჭრო ცენტრები, საცალო და საბითუმო ვაჭრობის ობიექტები, საწყობები;
 • icon
  ინდუსტრიული და ენერგეტიკული ობიექტები, მაგისტრალური მილსადენები.

ობიექტზე მდგომი დაცვის თანამშრომლის ზოგადი ფუნქცია-მოვალეობები:

 • icon
  ობიექტის და ადგილობრივი პერსონალის დაცვა ნებისმიერი საფრთხისგან;
 • icon
  დაუშვებელი ქმედების შეჩერება, დაკვირვება და გამოვლენა და ამავდროულად სამართალდამცავ ორგანოებთან შეტყობინების გაგზავნა;
 • icon
  ობიექტის ტერიტორიაზე პატრულირების განხორციელება;
 • icon
  ინტერსექიურითი-ჯორჯიას ოპერატიულ მართვის ცენტრთან 24/7-ზე მუდმივი კომუნიკაცია;
 • icon
  ობიექტზე მორიგეობისას, ინტერსექიურითი-ჯორჯიას უნიფორმის და კანონით განსაზღვრული ეკიპირების მუდმივი ტარება.