გამოიმუშავე ფული

გაუწიე ინტერსექურითი-ჯორჯიასთან რეკომენდაცია ბიზნესს და ბიზნესის მხრიდან ჩვენი სერვისებით: უსაფრთხოების სისტემების მონტაჟის ან ცოცხალი ძალით დაცვის სარგებლობის შემთხვევაში, მიიღე ერთჯერადი ანაზღაურება. უსაფრთხოების სისტემების მონტაჟის შემთხვევაში თანხის ოდენობა განისაზღვრება წლიური სახელშეკრულებო თანხის 20%-ით, ხოლო ცოცხალი ძალით დაცვის სარგებლობის შემთხვევაში წლიური სახელშეკრულებო თანხის 10%-ით. ფულადი სარგებლის მიღება შეიძლება განუსაზღვრელი რაოდენობით, თუ ნებისმიერი რეკომენდირებული ბიზნესი გაიზიარებს ჩვენს აზრს და გახდება ინტერსექიურითი-ჯორჯიას აბონენტი.