დაშვების კონტროლის სისტემები

ინტერსექიურითი-ჯორჯიას დაშვების კონტროლის სისტემებით სარგებლობის შემთხვევაში დამკვეთი შეძლებს განსაზღვროს თანამშრომელთათვის დაშვების შეზღუდული ზონები, აკონტროლოს მათი ობიექტზე გადაადგილება, როგორც ცენტრალური სერვერიდან, ასევე დისტანციურად, ნებისმიერი წერტილიდან

დაშვების კონტროლის სისტემები

დაშვების კონტროლის სისტემის შერჩევა ხორციელდება დამკვეთის ობიექტზე ვიზიტორებისა და თანამშრომლების შესვლა/გასვლის კონტროლის მიზნით. თუმცა, დაშვების კონტროლის სისტემის შერჩევა უნდა განხორციელდეს ობიექტის მთლიანი უსაფრთხოების პროგრამის შესაბამისად, რათა მოხდეს აღნიშნული სისტემების ერთმანეთთან ინტეგრირება. თუ კლიენტს ექნება ობიექტზე სხვადასხვა დაშვების ზონების განსაზღვრისა და პირების შესვლა/გასვლის დროის მართვის სურვილი, მაშინ ინტერსექიურითი-ჯორჯია სწორი არჩევანია მსგავსი სერვისის უზრუნველყოფისათვის. დამყარებული სანდო პარტნიორული ურთიერთობებით მსოფლიოში წამყვან დაშვების კონტროლის სისტემების ვენდორებთან, ჩვენ ვთავაზობთ მომხმარებელს ბაზარზე არსებულ საუკეთესო სახის ტექნოლოგიას, მათ შორის ბიომეტრიული იდენტიფიცირების სისტემას. განურჩევლად კლიენტის მოთხოვნისა, ინტერსექიურითი-ჯორჯია შეძლებს გაუწიოს დახმარება დამკვეთს, როგორც პროექტირებასა და მონტაჟში, ასევე სამომავლოდ ობიექტზე განთავსებული დაშვების კონტროლის ინტეგრირებული სისტემების დისტანციურ მონიტორინგში.

ინტერსექიურითი-ჯორჯია დამკვეთს სთავაზობს შემდეგი სახის დაშვების კონტროლის ინტეგრირებულ სისტემებს:

 • icon
  ბიომეტრიული, სტაციონარული, რადიოსიხშირესთან და პერსონალურ საიდენტიფიკაციო კოდთან (PIN) თავსებადი სისტემები;
 • icon
  ტურნიკეტები, შლაგბაუმები, მეტალო დეტექტორები, სკანერები და სხვადასხვა სახის ფიზიკური ბარიერები;
 • icon
  ობიექტზე თანამშრომელთა გამოცხადების აღმრიცხველი სხვადასხვა სახის სისტემები;
 • icon
  ცენტრალური სერვერის ვებზე ან პანელზე დაფუძნებული პლატფორმა დაშვების კონტროლის სისტემების რეალურ დროში მონიტორინგისა და კონტროლის მიზნით;
 • icon
  დამატებითი პროგრამული უზრუნველყოფა, მათ შორის დროის აღმრიცხველი მოდული, ვიზიტორთა მენეჯმენტის მოდული, ავტომანქანის დაშვების მოდული და ა.შ.