დაცვითი სიგნალიზაცია და საგანგაშო ღილაკი

ინტერსექიურითი-ჯორჯიას სიგანლიზაციისა და საგანაშო ღილაკის მონტაჟს, დისტანციურ მონიტორინგს, განგაშზე რეაგირებასა და დიაგნოსტიკურ სერვისს ენდობა საქართველოში მოქმედი მრავალი კომერციული თუ საერთაშორისო ორგანიზაცია

დაცვითი სიგნალიზაცია და საგანგაშო ღილაკი

ინტერსექიურითი-ჯორჯიას მიერ დამონტაჟებული სიგნალიზაციისა და საგანგაშო ღილაკების მონიტორინგის ოპერატიული ცენტრი აკმაყოფილებს, ნებმისმიერი სიდიდის კომერციული ორგანიზაციისა და საცხოვრებელი სახლის უსაფრთხოების საჭიროებებს. ოპერატიული მართვის ცენტრის კვალიფიციურ თანამშრომლებს შეუძლიათ განახორციელონ მრავალფეროვანი სიგნალიზაციისა და დეტექტორების (შეღწევის, კარბონ-მონოქსიდის, მსხვრევის, სახანძრო, წყალდიდობის) მუდმივი მონიტორინგი, როგორც თბილისში ასევე რეგიონებში.

ინტერსექიურითი-ჯორჯია დამკვეთს სთავაზობს დაცვითი სიგნალიზაციის სრულ სპექტრს: 

 • icon
  არასანქცირებული პირის მიერ ობიექტზე შეღწევის სიგნალიზაციის სისტემა;
 • icon
  კომერციულ და საცხოვრებელ ობიექტზე, საკაბელო და უკაბელო, ვებზე-დაფუძნებული სისტემები;
 • icon
  ქვეყნის მასშტაბით სრული სერვისი, კვალიფიციური ინჟინერ-სპეციალისტები, საგანგაშო ღილაკის ცენტრალური ოფისიდან მართვა და დიაგნოსტიკა;
 • icon
  24-საათიანი მუდმივი მონიტორინგი, განგაშის დადასტურება, რეალურ დროში განგაშის შესახებ მოხსენების მომზადება.