მობილური ჯგუფები

ინტერსექიურითი-ჯორჯია დამკვეთს სთავაზობს სწრაფი რეაგირების ძალების მეშვეობით ნებისმიერი სახის განგაშზე ოპერატიულ რეაგირებას

მობილური ჯგუფები

ინტერსექიურითი-ჯორჯიას სრაფი რეაგირების ძალებს უტარდებათ არაერთი სპეციალიზირებული ტრენინგი, რათა მათ შეძლონ ნებისმიერი საეჭვო ქმედების იდენტიფიცირება და მყისიერად მოახდინონ მათზე რეაგირება. კომპანიისთვის მნიშვნელოვანია კომუნიკაციის დროული დამყარება სამართალდამცავ უწყებებთან, რათა თავიდან იქნას აცილებული ობიექტზე ნებისმიერი სახის უკანონო ქმედება.

სათანადოდ აღჭურვილი ოპერატიული ჯგუფის წევრები, დამკვეთის ობიექტის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით ანხორციელებენ შემდეგს:

 • icon
  მუდმივი პატრულირება 24/7-ზე, 365 დღის განმავლობაში;
 • icon
  მობილური ჯგუფის თანამშრომლები გადაადგილდებიან ბრენდირებული ავტომანქანებით;
 • icon
  ოპერატიული რეაგირება ნებისმიერი სახის განგაშზე, მათ შორის სახანძრო თუ საგანგაშო სიგნალიზაციაზე, ობიექტზე წარმოქმნილ ხმაურსა და ფორსმაჟორულ სიტუაციაზე;
 • icon
  ახორციელებენ ობიექტზე მოულოდნელ გასვლასა და შემოწმებას, ნებისმიერი სახის დანაშაულის პრევენციის მიზნით;
 • icon
  უახლესი ტექნოლოგიების გამოყენებით, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან იმყოფებიან მუდმივ კავშირზე ინტერსექიურითი-ჯორჯიას ოპერატიული მართვის ცენტრთან და ინციდენტის შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ ატყობინებენ სამართალდამცავ ორგანოებს;
 • icon
  ინციდენტზე რეაგირებისას მობილური ჯგუფის თანამშრომლები ამზადებენ წერილობით მოხსენებას დამკვეთისათვის შეტყობინების მიზნით;
 • icon
  მობილური ჯგუფების ავტომანქანები კონტროლდებიან GPS მოწყობილობებით, რათა ინტერსექიურითი-ჯორჯიას ოპერატიული მართვის ცენტრმა დროულად და ეფექტურად უზრუნველყოს ძალების ოპერატიულად გადანაწილება როგორც თბილისში ასევე რეგიონებში.