ვიდეო ანალიტიკური პროგრამები

ინტერსექიურითი-ჯორჯიას გააჩნია მრავალმხრივი ვიდეო ანალიტიკური პროგრამები, რომლის სარგებლობის შემთხვევაში დამკვეთი შეძლებს მიიღოს ობიექტზე განთავსებული ვიდეო სათვალთვალო სისტემებიდან მიღებული ინფორმაცია ანალიტიკური სახით

ვიდეო ანალიტიკური პროგრამები

ვიდეო სათვალთვალო სისტემების სრულყოფილი გამოყენება და მიღებული ციფრული მონაცემები აღნიშნული სისტემებიდან, მხოლოდ მაშინ არის ეფექტური, თუ მას თან ერთვის ანალიტიკური პროგრამების საფუძველზე დამუშავებული ინფორმაცია.

ინტერსექურითი-ჯორჯია კლიენტს სთავაზობს შემდეგი სახის ვიდეო ანალიტიკურ პროგრამებს:

 • icon
  სახის ამოცნობა: სახის რეალურ დროში იდენტიფიკაცია, რამდენიმე სახის ერთდროულად დაფიქსირება/ამოცნობა, 1 მილიონი შედარება უმოკლეს ვადაში, თეთრი და „შავი“ სიების შექმნა და ბაზებში ინტეგრირება;
 • icon
  დაცულ პერიმეტრზე შეღწევა: პერიმეტრის მრავალზონიანი კონტროლი და პირის იდენტიფიცირება, რომელიც ცდილობს ბარიერზე გადაძრომას, ბარიერის გაჭრას და აწევას, დისტანციური მონიტორინგი, განგაშის შეტყობინება, შეღწევადობის გარჩევა (ქარი, წვიმა, ადამიანი);
 • icon
  ავტომანქანის ძირის სპეციალური ვიდეო სათვალთვალო სისტემებით შემოწმება;
 • icon
  ავტომანქანის სანომრე ნიშნის ამოცნობა და კონკრეტულ ობიექტზე დასაშვებ ა/მ-ის ბაზებში აღრიცხულ ნომრებთან შედარება;

 • icon
  ადამიანების დათვლა რიგსა და თავშეყრის ადგილებში;

 • icon
  ცხელი რუქების შედგენა (ობიექტზე გამოწვეული ინტერესის ზონები და აქტიურობის განსაზღვრა);
 • icon
  უყურადღებოდ დატოვებული ნივთების დეტექცია და ობიექტზე ხანგრძლივი დროით მყოფი, უმოქმედო პირის გამოვლენა.